荔枝派 Zero

zero

zero

荔枝派Zero是一款精致迷你的Cortex-A7核心板/开发板,适用于初学者学习linux或商用产品开发。

更多详细介绍请看 文档

可选搭配 WiFi BT 模块

1. 资料

results matching ""

    No results matching ""